1. Je potřeba mít před prodejem nemovitosti udělaný znalecký posudek?
Není, ocenění nemovitosti (dům, byt, pozemek) pro Vás vypracuji sám a pak se domluvíme, s jakou cenou zahájíme prodejní kampaň.

2. Jaká je výše Vaší provize?
Výše provize je individuální, záleží na kupní ceně nemovitosti a domlouvám se na ní s klienty osobně.

3. Platím realitce jako prodávající nějaké poplatky?
Neplatíte, veškerý realitní a právní servis je pro prodávající bezplatný.

4. Od kterého data je kupující vždy poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí?
Rozhodující je datum podání návrhu na vklad vlastnického práva, nikoli datum uzavření kupní smlouvy či datum provedení vkladu katastrálním úřadem.

5. Jak je to se směnou nemovitostí? Kdo platí jako daň z nabytí nemovitých věcí?
V ustanovení § 14 odst. 2 se dodává: V případě nabytí vlastnického práva k nemovité věci směnou nemovitých věcí za podmínky, že nabytí vlastnického práva k těmto nemovitým věcem je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí, je srovnávací daňová hodnota částka odpovídající 100 % směrné hodnoty, nebo zjištěné ceny. V praxi to znamená:
Poplatníkem je nově vždy nabyvatel. V případě směny jsou nabyvatelé oba dva. Oba nabývají nemovitost a oba podávají své daňové přiznání a daňové řízení se v jejich případě vede pro každého z nich separátně. V případě směny je většinou sjednaná cena nulová, pokud není poskytován žádný doplatek. Srovnávací daňová hodnota je ve výši 100 % směrné hodnoty (dané tabulkami) nabývané nemovitosti nebo zjištěné ceny (posudkem). Daň se tedy platí ze směrné hodnoty ve výši 100 % z nabývané nemovitosti. Pokud je poskytován doplatek, pak výše tohoto doplatku plní funkci sjednané ceny. Takový doplatek však bude většinou nižší, než hodnota nemovitosti, proto se i zde uplatní daň ve výši 100 % směrné hodnoty nebo zjištěné ceny.

Nenašli jste zde odpověď na svoji otázku? Neváhejte mě kontaktovat!

[wpforms id=”148″]

100% Club