Smluvní dokumenty související s prodejem (pronájmem) nemovitosti

Na začátku každé spolupráce s realitní kanceláří uzavírá majitel nemovitosti (nemovité věci) jako prodávající či jako pronajímatel Smlouvu o výhradním poskytování realitních služeb.

Výhradní smlouva (dále též exkluzivní smlouva) zaručuje prodávajícímu kompletní servis ze strany realitní kanceláře a dosažení nejvyšší prodejní ceny. Uzavřením výhradní smlouvy zmocňuje prodávající realitní kancelář k výhradnímu zastupování při prodeji nemovitosti – vlastníka nemovitosti tedy zastupuje pouze jedna realitní kancelář. Tato smlouva bývá uzavírána na dobu určitou. Po tuto dobu nesmí majitel nemovitosti uzavřít jinou zprostředkovatelskou smlouvu ohledně prodeje dané nemovitosti s jinou realitní kanceláří ani nesmí nemovitost prodat sám.

V okamžiku, kdy se objeví zájemce o nemovitost uzavírá se trojstranná Dohoda o složení blokovacího depozita (rezervace nemovitosti). Složené blokovací depozitum je započítáno do první splátky z kupní ceny. Ode dne složení blokovacího depozita je vybraná nemovitost pro klienta závazně rezervována.

Kupní smlouva: Smlouva, na základě které přechází úplatně z prodávajícího na kupujícího vlastnické právo k příslušné nemovitosti či nemovitostem. V Kupní smlouvě jsou přesně specifikovány nemovitosti dle příslušného Listu vlastnictví, výše kupní ceny a její splatnost, podmínky předání nemovitosti a další náležitosti dle dohody smluvních stran.

Dohoda o převodu družstevního podílu je zpravidla dvoustranná dohoda uzavíraná mezi převodcem a nabyvatelem o tom, že převodce na nabyvatele převádí své členství a členský podíl v bytovém družstvu, se kterým je spojeno i právo nájmu ke konkrétnímu družstevnímu bytu. V Dohodě je uvedena cena za převod podílu, splatnost ceny a podmínky předání družstevního bytu.

Nájemní smlouva: Na základě Nájemní smlouvy přenechává vlastník nemovitosti (pronajímatel) za úplatu do užívání nájemci příslušnou nemovitost na dobu určitou či neurčitou.

100% Club