Energetický štítek – Průkaz energetické náročnosti budovy

Úvod do problematiky průkazu energetické náročnosti budov…

Co je Energetický štítek, nebo-li Průkaz energetické náročnosti budovy?

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) slouží k informaci o energetické náročnosti provozu nemovitosti. Průkaz energetické náročnosti budovy je součástí energetického posudku. Energetický posudek (EP) je rozborem nemovitosti z hlediska hospodaření s energiemi, včetně předběžného návrhu stavebních opatření, jejich cenách a dopadu.

100% Club