Daň z nemovitých věcí: Informace pro prodávající, kupující a dědice

Je začátek roku a tak tu mám článek s tématikou důležitou pro ty, kteří nějakým způsobem nabývali či pozbývali svůj nemovitý majetek (domy, byty, pozemky, garáže …). S ohledem na takový uskutečněný převod nemovitosti (prodej, nakup či nabytí nemovitosti dědictvím) nabízím stručné vysvětlení, jak ve věci hlášení změn příslušnému finančnímu úřadu (FÚ) u správce daně z nemovitostí postupovat. Daň z nemovitosti je za rok 2016 zaplacena původním majitelem (prodávajícím).

Současný majitel (kupující/dědic) má povinnost se k této dani přihlásit (ohlásit změnu) nejpozději do 31.1.2017 na FÚ dle místa svého trvalého pobytu. Ke stejnému datu se původní majitel musí odhlásit na FÚ, pod který spadá dle místa jeho trvalého pobytu. Toto se týká případů, kdy transakce proběhly v jednom kraji, ve kterém účastníci také bydlí. Na FÚ s sebou je třeba vzít kopii kupní smlouvy, vyrozumění o uskutečněné transakci z katastrálního úřadu, usnesení o dědictví.

Pokud však kupec z Brna pořídil chatu na Vysočině, musí se k dani přihlásit tam. Stejně tak majitelé ze Zlínska prodávající dům v Brně musí daň odhlásit v Brně. Na každém FÚ je možné si tyto informace telefonicky ověřit.

Mějte se spokojeně po celý rok 2017.

100% Club