Daň z nabytí nemovitých věcí – změny platné od 01.11.2016

Počínaje od 1. listopadu 2016 začne být daň z nabytí nemovitých věcí hrazena VÝLUČNĚ NABYVATELEM (v rámci kupní smlouvy tedy kupujícím). Odpadne tím nejen povinnost hradit daň z nabytí nemovitých věcí převodcem (prodávajícím), ale především odpadne možnost smluvně upravit úhradu daně z nabytí nemovitých věcí odlišně od zákonné úpravy. S touto změnou současně zanikne povinnost zákonného ručení nabyvatele za převodce (kupujícího za prodávajícího). Sazba daně se nemění a zůstává ve stejné výši.

Novela zákonného opatření Senátu dále zjednodušuje určení základu daně z nabytí nemovitých věcí v případě směny nemovitých věcí. Další změna se týká osvobození prvního úplatného nabytí nových staveb a jednotek. Nově se toto osvobození bude vztahovat pouze na stavby a jednotky dokončené nebo užívané, nikoli na rozestavěné.

100% Club